Hjem Kunngjøringer av planerArkiv Klæbu plankunngjøringerVedtatt: Sørborgen, Litjugla m.m, detaljregulering for massedeponi, K2014004

Vedtatt: Sørborgen, Litjugla m.m, detaljregulering for massedeponi, K2014004

Klæbu kommunestyre har med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 vedtatt detaljregulering for nevnte område.

Se dokumenter nedenfor:

Melding om vedtak
Vedtatt plankart
Vedtatte reguleringsbestemmelser
Illustrasjonsplan
Planbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 20.12.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006