Vedtatt: Ulstadvegen 30 - detaljregulering, K2008004

Vedtatt: Ulstadvegen 30 - detaljregulering, K2008004

Klæbu kommunestyre har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering for Ulstadvegen 30. Planen legger til rette for utbygging av 5 boliger.

Se dokumenter nedenfor:

Ulstadvegen 30 - kunngjøringsbrev
Ulstadvegen 30 vedtatt plankart
Ulstadvegen 30 vedtatte reguleringsbestemmelser
Ulstadvegen 30 kommunestyrets vedtak

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 20.12.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward