Elgeseter gate 26A, 26B, gnr/bnr 404/355 og del av gnr/bnr 404/396, begrenset høring

Frist for innspill: 27.06.2024

Elgeseter gate 26A, 26B, gnr/bnr 404/355 og del av gnr/bnr 404/396, begrenset høring

Varsel om begrenset høring

Reguleringsplanen er foreslått endret etter offentlig ettersyn

Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 30.3.2023-30.5.2023. Det var to alternativer på høring, et fremmet av forslagsstiller og et fremmet av kommunedirektøren. Etter høringen har forslagsstiller ønsket å endre planforslaget fra leilighetsbygg til studentboliger. Det justerte forslaget, også med to alternativer, sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Saksdokumenter

Plankart

Bestemmelser

Planer

Perspektiv

 

Tverrsnitt

Snitt

Oppriss

Etasjeplaner

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/7825

Sist oppdatert: 19.06.2024