Selsbakkvegen 55, detaljregulering, r20180040, begrenset høring

Frist for innspill: 08.01.2020

Selsbakkvegen 55, detaljregulering, r20180040, begrenset høring

Endring av reguleringsplan etter offentlig ettersyn

Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.07.-10.09.2019. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Saksdokumenter

Brev endring av reguleringsplan, begrenset høring

Vedlegg

Reguleringskart på grunnen

Illustrasjonsplan.pdf

Solforhold 21. mars

Solforhold 23. juni

Snitt A og B

Eksteriør skisse 1

Eksteriørskisse 2

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/41727

Sist oppdatert: 11.12.2019

Gå til toppen

arrow_upward