Trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Frist for innspill: 10.05.2019

Trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Overnevnte planprogram er 19.03.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Planens hensikt er å legge grunnlag for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.

Sammendrag

Trafikksikkerhetsplanen for Trondheim kommune 2020-2024 er en rullering av forrige plan, som gjaldt for 2012-2016, med oppdatering av mål, strategier, prioriteringer og revidert handlingsprogram. I likhet med den forrige trafikksikkerhetsplanen fremmes planen som en kommunedelplan, for å sikre at trafikksikkerhet blir godt forankret i kommunal planlegging. I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Forslag til framdriftsplan for arbeidet med trafikksikkerhetsplanen

Saksdokumenter

Saksframlegg til Formannskapet

Forslag til planprogram

Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune 2008-2017

Vil du foreslå trafikksikkerhetstiltak?

Har du forslag til konkrete trafikksikkerhetstiltak, ber vi deg legge det inn i kartet vårt. Der samler vi innspill til handlingsprogrammet. Frist 20.06.2019.

Hvis du vil sende inn merknad til planprogrammet, kan du sende det inn i skjema nederst på denne siden innen 11.05.2019.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 19/4593

Sist oppdatert: 05.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward