Lilleby B5, gnr/bnr 415/20, 22 og 24, detaljregulering, r20190017

Frist for innspill: 14.06.2020

Lilleby B5, gnr/bnr 415/20, 22 og 24, detaljregulering, r20190017

Overnevnte plan er 30.04.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging av felt B5 i områdeplan for Lilleby. Det planlegges boligblokker og rekkehus med kjeller for bilparkering, boder og sykler. 

Sammendrag

Planen omfattes av gnr/bnr 415/20, 22 og 24 på Lilleby i Trondheim. Planområdet er siste delfelt innenfor områdeplan for Lilleby som detaljreguleres.

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Pir II AS på vegne av Lilleby Eiendom/Veidekke.

Bebyggelsesstruktur fraviker noen krav i områdeplanen, ved at bebyggelsen reguleres med en større variasjon i boligtyper og høyder, og at grønt område ved varmesentralen utgår på grunn av økt behov for plass til manøvrering av gassbil ved levering av gass til sentralen. Bestemmelsene mangler en del av rekkefølgekravene fra områdeplanen.

Saksdokumenter

1) Planbeskrivelse
2) Plankart
3) Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 4: ROS- analyse 

Vedlegg 5: Geoteknisk utredning 

Vedlegg 6: Støyrapport

Vedlegg 7: VA- utredning 

Vedlegg 8: Illustrasjonskart og 3D illustrasjoner 

Vedlegg 9: Miljøoppfølgingsprogram

Vedlegg 10: Trafikknotat

Vedlegg 11: Sammendrag av innspill 

Vedlegg 12: Designmal for Lilleby 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/140

Sist oppdatert: 04.05.2020

Gå til toppen

arrow_upward