Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel, kunnskapsgrunnlag

Frist for innspill: 11.02.2021

Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel, kunnskapsgrunnlag

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med høringen

I høringen er kommunen spesielt opptatt av å få synspunkter på kriteriene som er presentert i kunnskapsgrunnlaget, og som er anbefalt lagt til grunn ved vurdering av en evt. utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel. Det er også ønskelig med synspunkter på hvordan en utbyggingsrekkefølge bør utformes i lys av målene om en mer attraktiv og klimavennlig byutvikling. Det er videre ønskelig å få korrigert eventuelle feil opplysninger gitt i tilknytning til enkeltområdene.

 

Saksdokumenter

Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel - kunnskapsgrunnlag.pdf

HøringsbrevUR.pdf

 

Vedlegg til høringsbrevet:

bakgrunn for høringen og videre prosess

 

Se også nettsidene http://framtidstrondheim.no/

 

Det blir holdt digitalt orienteringsmøte 7. januar kl 12.00-13.00. Lenke til møtet kommer på framtidstrondheim.no

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/53099

Sist oppdatert: 18.12.2020

Gå til toppen

arrow_upward