Utredning om Litlvatnet til offentlig ettersyn

Frist for innspill: 15.01.2021

Utredning om Litlvatnet til offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok 17.11.2020 at sak om utredning om Litlvatnet legges ut til seks ukers høring og offentlig ettersyn.

Dokumentene kan sendes deg ved forespørsel.

Hensikt med utredningen

Saken er en oppfølging av vedtak i sakene 101/17, Kommunedelplan for vannforsyning 2017-2028 og sak 299/17 Vedtak om Litlvatnet - avklaring. Vedtakene omhandler å utrede bygging av dam i Valen som skiller vannene og muligheten for å ta Litlvatnet ut av vannforsyningen.

Formannskapet vedtok som del av vedtaket i sak 299/17 “Det forutsettes at planarbeidet som prosess følger plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger sine krav til prosess og medvirkning".

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 1: Dam i Valen- Teknisk gjennomføring og konsekvenser

Vedlegg2: Jonsvatnet - Dam i Valen, en forenklet samfunnsøkonomisk analyse

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Kommunalteknikk, telefon 97 99 62 24, epost:

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/49832

Sist oppdatert: 26.11.2020

Gå til toppen

arrow_upward