Innherredsveien 108 og 108 B, detaljregulering, r20180017

Frist for innspill: 07.08.2020

Innherredsveien 108 og 108 B, detaljregulering, r20180017

Overnevnte plan er 09.06.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et boligbygg der det i dag ligger en antikvarisk verdifull bygning med bensinstasjon og tilhørende verksted. Kommunedirektøren har laget et alternativt planforslag for å belyse saken på best mulig måte til høring.

Sammendrag

Alternativ 1 medfører riving av hele bensinstasjonen og tilrettelegging for et boligbygg i tre til fem etasjer med cirka 50 leiligheter rundt et vestvendt gårdsrom. Bygningen er et U-formet kvartalsbygg med flate tak og har en fløy med fire etasjer mot Innherredsveien, en fløy med tre etasjer mot Thomas Hirsch gate og en fløy med fem etasjer mot gravlunden i nordvest. Det legges kontor og tjenesteyting i deler av første etasje. Takterrasse tillates på deler av taket.

Alternativ 2 ser på muligheten for tilrettelegging for et mindre boligbygg med deler av bensinstasjonen bevart. Bygningen er et L-formet kvartalsbygg, og har en fløy med tre etasjer mot Thomas Hirsch gate og en fløy med tre etasjer mot gravlunden i nordvest. Takformen på fløyen mot bensinstasjonen skal minne om hvelvene på eksisterende bygning slik at den særegne karakteren og identiteten fremheves. Bygningen har cirka 30 leiligheter. Bensinstasjonen kan brukes til tjenesteyting og kontor, og ha funksjoner knyttet til grønn mobilitet, som for eksempel delebilordning og elsykkelutleie. Det kan også være ladestasjon for el-biler her.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse begge alternativer

Plankart:

Plankart alternativ 1, over grunnen

Plankart alternativ 1, under grunnen

Plankart alternativ 2, på grunnen og under grunnen

Planbestemmelser:

- Planbestemmelser alternativ 1

- Planbestemmelser alternativ 2

 

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjoner perspektiver alternativ 1

Illustrasjoner perspektiver alternativ 1 med bebyggelse i Innherredsveien 103

Solstudier mars og april

Solstudier mai og juni

Marknadsskjema med forslagsstillers kommentarer

Støy- og luftutredning

Skredfarevurdering

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/88

Sist oppdatert: 12.06.2020

Gå til toppen

arrow_upward