Hesthagen og del av Høgskoleparken, gnr/bnr 405/39, 405/177, 405/101 m.fl., detaljregulering, r20200032 - Begrenset høring

Frist for innspill: 28.11.2022

Hesthagen og del av Høgskoleparken, gnr/bnr 405/39, 405/177, 405/101 m.fl., detaljregulering, r20200032 - Begrenset høring

Endringer av reguleringsplan etter offentlig ettersyn - Begrenset høring

Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 20.04.22-13.06.2022. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås noen endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene. Det er kun endringene som opplistet under som er gjenstand for høringen.

Saksdokumenter

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/58298

Sist oppdatert: 07.11.2022