Ranheimsvegen 11, del av gnr/bnr 16/1 og 16/7, detaljregulering, r20210038

Frist for innspill: 06.02.2023

Ranheimsvegen 11, del av gnr/bnr 16/1 og 16/7, detaljregulering, r20210038

Overnevnte plan er 13.12.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for klatrepark med tilhørende servicebygg og parkering og samtidig ivareta kulturlandskapet og naturverdier.

Sammendrag

Høyt og Lavt klatrepark er etablert i de to skogsområdene Rotvollhaugen og Fykenhaugen, på Rotvoll like nord for Innherredsveien og øst for Haakon VII´s gate. Det er gitt tillatelse til servicebygget og deler av dagens klatrepark på Rotvollhaugen, sør for Ranheimsvegen. Det er også etablert klatreløyper på de støyutsatte delene av Rotvollhaugen og på Fykenhaugen, nord for Ranheimsvegen, uten tillatelse. Det er derfor stilt krav om å regulere området for å få gjort en bedre vurdering av hvor det kan tillates klatrepark.

Det er foreslått adkomst, parkering og servicebygg på samme plass som i dag, like sør for Ranheimsvegen og sørøst for broen over Haakon VII´s gate. Planen åpner opp for 16-32 parkeringsplasser og at servicebygget kan utvides til inntil 400 m2 for få plass til bod og verksted.

 

I skogsområdene åpnes det for klatrepark innenfor et areal foreslått regulert til kombinert friområde og idrettsformål. I randsonen mot dyrket mark er det avsatt en buffer som er foreslått regulert til naturvern. Sør i området, der det er mye støy og støv fra Innherredsveien, er det foreslått friområde, innenfor dette formålet tillates det ikke etablert klatreinstallasjoner.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/15138

Sist oppdatert: 16.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward