Tulluan, gnr/bnr 537/2, endring av reguleringsplan, Begrenset høring, r20230003

Frist for innspill: 11.10.2023

Tulluan, gnr/bnr 537/2, endring av reguleringsplan, Begrenset høring, r20230003

Overnevnte plan er 21.07.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen/Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsendringen er å regulere avkjørsel, internt hovedvegsystem samt byggegrense. Plasseringen av veglinjen for ny fv 704 skjærer gjennom det opprinnelige planområdet for næringsområdet Tulluan og deler området i to separate delområder.

 

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8778

Sist oppdatert: 20.09.2023