Deler av Brøsetvegen, strekningen fra Sigurd Jorsalfars veg til Henrik Ourens veg og fra Strinda kirke til Frode Rinnans veg, detaljregulering, r20220035

Klagefrist: 29.06.2024

Deler av Brøsetvegen, strekningen fra Sigurd Jorsalfars veg til Henrik Ourens veg og fra Strinda kirke til Frode Rinnans veg, detaljregulering, r20220035

Overnevnte plan er 04.04.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et sammenhengende hovednett for sykkel som gir god framkommelighet for syklister og gående, og som oppleves trygt og trafikksikkert for alle brukere.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/12215

Sist oppdatert: 08.06.2024