Fagerliveien 1, detaljregulering, r20190003

Klagefrist: 08.06.2024

Fagerliveien 1, detaljregulering, r20190003

Overnevnte plan er 02.05.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for
bygging av inntil fem boenheter i to bygg med tilhørende parkeringsanlegg, uteoppholdsareal
og samferdselsanlegg.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8714

Sist oppdatert: 14.05.2024