Falkenborgvegen 32, 33, 35, 37 og 39, Leangen sentrum øst, r20190028

Klagefrist: 22.03.2024

Falkenborgvegen 32, 33, 35, 37 og 39, Leangen sentrum øst, r20190028

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for byutvikling på Leangen med transformasjon av
arealene langs Falkenborgvegen til en bymessig blandet arealbruk som bygger opp under knutepunktet Leangen/Strindheim og Leangen sentrum. Utvikling av knutepunktet og senterområdet er i tråd med overordnende føringer om å planlegge for kompakte byer med redusert transportbehov.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/10445

Sist oppdatert: 29.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward