Tulluan, gnr/bnr 537/2 og 553/1 m.fl., endring av reguleringsplan, r20230002

Klagefrist: 01.06.2024

Tulluan, gnr/bnr 537/2 og 553/1 m.fl., endring av reguleringsplan, r20230002

Overnevnte plan er 03.05.2024 vedtatt av Byplansjefen.

Bakgrunn for endring

Detaljregulering av k2003007 Næringsområde Tulluan, ble vedtatt 26.03.2009.
Reguleringsplan k2017004 for fylkesvei 704 Tanem – Tulluan, som ble vedtatt 15.01.2019,skjærer gjennom planområdet. Foreliggende planområde mangler avkjørsel og byggegrense til den nye veien i gjeldende reguleringsplan.

Hensikten med denne planendringen er derfor å regulere avkjørsel og byggegrense. I tillegg reguleres et nytt underformål til gjeldende arealformål.

Saksdokumenter

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8778

Sist oppdatert: 08.05.2024