Gudruns gate 9, detaljregulering, r20210035

Klagefrist: 09.03.2024

Gudruns gate 9, detaljregulering, r20210035

Hensikten med planen

Hensikten med planen er fortetting og transformasjon av eiendommen fra kontor til boligformål, gjennom ny bebyggelse og ombygging av eksisterende bebyggelse. Deler av den eksisterende bygningen på eiendommen ble i sin tid bygget som Trondhjems sprit- og presgjærfabrik, men har med tiden blitt ombygget og tilbygget. Nyere deler av bebyggelsen planlegges revet.

 

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/9869

Sist oppdatert: 16.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward