Vassfjelløypa fra Skjøla til Vassfjellet, detaljregulering, r20190002

Klagefrist: 22.06.2024

Vassfjelløypa fra Skjøla til Vassfjellet, detaljregulering, r20190002

Overnevnte plan er 23.05.2024 vedtatt av Bystyret.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en sammenhengende skiløype og turveg fra Skjøla til Vassfjellet.

Saksdokumenter

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2024/1131

Sist oppdatert: 31.05.2024