Haakon VIIs gate 14, detaljregulering r20160019

Klagefrist: 24.03.2019

Haakon VIIs gate 14, detaljregulering r20160019

Overnevnte plan er 31.01.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å utvikle eiendommen fra lager og logistikkvirksomhet til et boligområde, med barnehage og mulighet for innslag av næring. Eksisterende bebyggelse på eiendommen forutsettes revet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Illustrasjonsplan

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/5501

Sist oppdatert: 28.02.2019

Gå til toppen

arrow_upward