Heimdalsvegen 10 og 12, detaljregulering, r20170036

Klagefrist: 27.07.2019

Heimdalsvegen 10 og 12, detaljregulering, r20170036

Overnevnte plan er 13.06.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å utvikle eiendommene Heimdalsvegen 10 og 12 med en bedre arealutnyttelse. Planforslaget legger vekt på en sentrumsstruktur med fire etasjer ut mot Heimdalsvegen, høyere bakenforliggende bebyggelse og et stort felles uterom skjermet fra støy.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/39594

Sist oppdatert: 05.07.2019