Heimdalsvegen 7 og 9 og Kirkeringen 2, 2B, 4, 4B og 6, detaljregulering, r20180019

Klagefrist: 07.04.2019

Heimdalsvegen 7 og 9 og Kirkeringen 2, 2B, 4, 4B og 6, detaljregulering, r20180019

Overnevnte plan er 28.02.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å oppnå høyere tetthet enn dagens bruk. Planen legger opp til leilighets-/næringsbygg langs Heimdalsvegen i fire etasjer (inkludert sokkel), med en femte inntrukket etasje, fire etasjer (inkludert sokkel) mot ravinedalen i sør, og to leilighetsbygg mot Kirkeringen i fire etasjer. Parkering skal hovedsak skje i kjeller.Prosjektet vil samlet gi ca 120 leiligheter.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/29563

Sist oppdatert: 15.03.2019