Nardovegen 6, detaljregulering, r20170006

Klagefrist: 15.06.2019

Nardovegen 6, detaljregulering, r20170006

Overnevnte plan er 25.04.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å etablere boliger på eiendommen Nardovegen 6. Det foreslås en overvekt av småleiligheter med muligheten for noen bokollektiv der bebyggelsen skjermer et felles uterom. Gode uteoppholdsareal og skjerming mot støy har vært premissførende for plassering og utforming av bebyggelsen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/52581

Sist oppdatert: 24.05.2019

Gå til toppen

arrow_upward