Trøåsen nord, detaljregulering, K2016002

Klagefrist: 09.01.2020

Trøåsen nord, detaljregulering, K2016002

Overnevnte plan er 05.12.2019 vedtatt av Klæbu kommunestyre.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging i nordre del av utbyggingsområdet Gjellan/Trøåsen i tråd med kommuneplanens arealdel, med etablering av minimum 361 boliger.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 19.12.2019