Tungavegen 26, detaljregulering, r20170019

Klagefrist: 12.01.2019

Tungavegen 26, detaljregulering, r20170019

Overnevnte plan er 22.11.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for omdisponering av området fra næringsmiddelindustri til annen lager, industri, kontor og forretning.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/17184

Sist oppdatert: 14.12.2018