Vestre Tunhøgda, del av gnr/bnr 16/55, detaljregulering, r20150046

Klagefrist: 10.03.2019

Vestre Tunhøgda, del av gnr/bnr 16/55, detaljregulering, r20150046

Overnevnte plan er 31.01.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger innenfor borettslagets område, og tilrettelegge for ny parkeringskjeller under bakken for å dekke parkeringsbehovet for de nye boligene. Det vil bli opparbeidet offentlig tilgjengelig grøntområde i reguleringsområdets østlige del, i tråd med kommuneplanens arealdel.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/29476

Sist oppdatert: 15.02.2019