Fv 910, Innherredsveien, fra Saxenborg alle til Stadsing Dahls gate, detaljregulering, r20140034

Klagefrist: 16.11.2019

Fv 910, Innherredsveien, fra Saxenborg alle til Stadsing Dahls gate, detaljregulering, r20140034

Overnevnte plan er 29.08.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Innherredsveien, fra Bakke bru til Strindheim, skal få ny utforming og bruk som følge av ny Strindheimtunnel. Det skal tilrettelegges for gjennomføring av nødvendige tiltak for utvikling av Innherredsveien som en moderne og framtidsrettet hovedveg inn til Trondheim sentrum, med fokus på fremkommelighet for kollektivtrafikk og tilbudet for gange og sykkel.

Reguleringsplanen har til hensikt å gi like god eller bedre framkommelighet for busser i Innherredsveien, forbedre framkommeligheten for syklende og gående, sørge for best mulig trafikksikkerhet, og legge til rette for hyggelige oppholdsplasser i tilknytning til veganlegget. Det tas med sideareal til vegen der det er behov for å vurdere avkjørselssanering.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/28039

Sist oppdatert: 24.10.2019

Gå til toppen

arrow_upward