Høgskoleringen 11, del av gnr/bnr 405/177, detaljregulering, r20180034

Klagefrist: 09.11.2019

Høgskoleringen 11, del av gnr/bnr 405/177, detaljregulering, r20180034

Overnevnte plan er 07.05.2019 vedtatt av formannskapet på vegene av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å fastsette arealbruk som tillater oppføring av nytt ZEB laboratorium for SINTEF på gnr 405 bnr 177. Reguleringsplanen utreder gang- og sykkelforbindelser samt byroms- og oppholdsareal i tilknytning til tiltaket og avklarer forholdet til NTNU/ Bycampus.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

18/12408

Sist oppdatert: 16.10.2019

Gå til toppen

arrow_upward