Området mellom Elgeseter bru og Vollafallet, detaljregulering, r20190005

Klagefrist: 09.11.2019

Området mellom Elgeseter bru og Vollafallet, detaljregulering, r20190005

Overnevnte plan er 29.08.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for stabiliserende tiltak knyttet til geoteknisk problematikk ved Fengselstomta bak Studentersamfundet. Fengselstomta ligger i et område med kvikkleire i grunnen. For å kunne bebygge tomta, er det nødvendig å sikre skråninga mot skred.

Det har blitt gjort forberedende geotekniske vurderinger av Multiconsult som viser at en fylling langs elvebredden er et gjennomførbart tiltak som vil kunne stabilisere skråninga.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

18/13307

Sist oppdatert: 16.10.2019

Gå til toppen

arrow_upward