Fagertunvegen3, 5 og 7, detaljregulering, r20180005

Klagefrist: 16.05.2020

Fagertunvegen3, 5 og 7, detaljregulering, r20180005

Overnevnte plan er 01.04.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å rive eksisterende boligbebyggelse og legge til rette for nye boliger i lavblokker. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/87

Sist oppdatert: 30.04.2020