Marie Michelets veg 9A og B, detaljregulering, r20190016

Klagefrist: 14.11.2020

Marie Michelets veg 9A og B, detaljregulering, r20190016

Overnevnte plan er 20.09.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortetting ved å rive eksisterende bygg og etablere ny blokkbebyggelse, fordelt på tre sammenhengende blokker i fire etasjer over parkeringskjeller. Planen legger opp til 35 boenheter. Eksisterende leilighetsbygg har åtte boenheter og er forutsatt revet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/63

Sist oppdatert: 23.10.2020

Gå til toppen

arrow_upward