Professor Brochs gate 6, detaljregulering, r20180031

Klagefrist: 16.10.2020

Professor Brochs gate 6, detaljregulering, r20180031

Overnevnte plan er 03.09.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

 Hensikten med planen er å legge til rette for lokaler for kunnskapsbasert næring og/eller universitet, gode offentlige byrom, få til høyere utnyttelse av en eksisterende, sentrumsnær og bymessig bebyggelse, og samtidig ta hensyn til Trikkestallen som en viktig, lokalhistorisk bygning.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/73

Sist oppdatert: 25.09.2020