Småullvegen(gammelvegen), detaljregulering, k2019001

Klagefrist: 06.12.2020

Småullvegen(gammelvegen), detaljregulering, k2019001

Overnevnte plan er 29.10.20 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av to eneboliger.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/25421

Sist oppdatert: 13.11.2020