Bakkehellet 5, detaljregulering, r20200013

Klagefrist: 01.07.2021

Bakkehellet 5, detaljregulering, r20200013

Overnevnte plan er 28.04.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å se på en videreutvikling av eiendommen Bakkehellet 5, med tilrettelegging for fortetting med moderne boliger

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk utredning

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til:

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 11.06.2021