Erling Skakkes gate 3 og 5 og St. Jørgensveita 5, detaljregulering, r20200003

Klagefrist: 30.01.2022

Erling Skakkes gate 3 og 5 og St. Jørgensveita 5, detaljregulering, r20200003

Overnevnte plan er 09.12.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger i leilighetsbygg i Erling Skakkes gate 3 og 5 og St. Jørgensveita 5A, slik at kvartalet kan kompletteres. Planområdet dekker både gnr./bnr. 400/66, gnr./bnr. 400/108, og deler av 400/93, for å kunne ivareta uteoppholdsareal og adkomst til andre bygg i kvartalet.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/31105

Sist oppdatert: 13.01.2022