Heggdalen,Bynesveien 46, gnr/bnr 418/1 og 418/3, detaljregulering, r20200018

Klagefrist: 10.10.2021

Heggdalen,Bynesveien 46, gnr/bnr 418/1 og 418/3, detaljregulering, r20200018

Overnevnte plan er 02.09.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for at NTNU og SINTEF kan møte nåværende og fremtidige behov og være et attraktivt undervisnings-, forsknings- og utviklingsmiljø innenfor havbaserte aktiviteter. Planforslaget gir rammer for utvidelse av eksisterende kai, forbedret tilgang til sjø, forbedret tilgang for myke trafikanter og reisende med kollektivtrafikk og etablering av nytt driftsbygg. Tiltaket er en del av campusutviklingen og etableringen av Ocean Space Centre (OSC) Fjordlab i Trondheim.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/37400

Sist oppdatert: 17.09.2021