Nordre Flatås, del av gnr/bnr 189/1 Felt B1-1, r20210039

Klagefrist: 02.01.2022

Nordre Flatås, del av gnr/bnr 189/1 Felt B1-1, r20210039

Overnevnte plan er 27.10.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å etablere boligbebyggelse på gnr/bnr 189/125. Planen omfatter felt B1-1, som opprinnelig er del av r20160033, vedtatt 03.09.2020 i bystyresak 148/20. Reguleringsplanen for felt B1-1 ble opphevet av statsforvalteren ettersom som solforholdene ikke var godt nok beskrevet. Tema som ikke er dekt av denne planbeskrivelsen omfattes derfor av planbeskrivelsen til r20160033, som er tilgjengelig via kommunens planregister.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

21/25286

Sist oppdatert: 03.12.2021

Gå til toppen

arrow_upward