Veisletten alle 13, gnr/bnr 62/25, vedtatt detaljregulering, r20170023

Klagefrist: 28.03.2021

Veisletten alle 13, gnr/bnr 62/25, vedtatt detaljregulering, r20170023

Overnevnte plan er 04.02.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Reguleringsplanforslag utarbeidet av TAG Arkitekter AS som plankonsulent, på vegne av forslagsstiller Veisletten Alle AS, eid av Trym Bolig AS.

Hensikten med planforslaget er å rive eksisterende enebolig og bygge tre leilighetsbygg i 3-5 etasjer.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/68

Sist oppdatert: 08.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward