Bryns vei 7, detaljregulering, r20190027

Klagefrist: 21.05.2022

Bryns vei 7, detaljregulering, r20190027

Overnevnte plan er 30.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting med flere boliger på eiendommen Bryns vei 7. I tillegg til dagens tre boenheter i eksisterende bolig, er det lagt til rette for bygging av to nye boligbygg med til sammen tre boenheter. Eksisterende villa på eiendommen skal bevares.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/135

Sist oppdatert: 22.04.2022

Gå til toppen

arrow_upward