Flatheimvegen 27 og Brøttemsvegen 494, detaljregulering, r20210003

Klagefrist: 26.11.2022

Flatheimvegen 27 og Brøttemsvegen 494, detaljregulering, r20210003

Overnevnte plan er 20.10.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for leilighetsbygg med tilhørende adkomst, utearealer og parkering. Det er planlagt 18-22 leiligheter fordelt på tre bygg i to etasjer. Parkering er lagt til sokkeletasjen under leilighetene.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/36817

Sist oppdatert: 01.11.2022