Granåsen idrettsanlegg - del 2, detaljregulering, r20190041

Klagefrist: 12.11.2022

Granåsen idrettsanlegg - del 2, detaljregulering, r20190041

Overnevnte plan er 22.09.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er regulere området i og rundt den tidligere sivilforsvarsleiren til å bli en del av Granåsen idrettsanlegg. Området er tenkt å kunne romme en rekke funksjoner relatert til idrett samt service- og støttefunksjoner som på ulike måter bygger opp under virksomheten i Granåsen. Dette gjelder Granåsen som idretts- og kulturanlegg for større arrangement og som hverdagsanlegg.
Oversiktskart

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/141

Sist oppdatert: 02.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward