Nedre Forset, masseuttak og oppfylling, detaljregulering,k2018002

Klagefrist: 21.05.2022

Nedre Forset, masseuttak og oppfylling, detaljregulering,k2018002

Overnevnte plan er 30.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for videre grusuttak og oppfylling med rene masser. I sørlig del skal det også legges til rette for industri og lager for virksomhet tilknyttet skogbruk og behandling av masser. Øvrige deler skal etter oppfylling istandsettes til landbruksformål.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/25462

Sist oppdatert: 22.04.2022

Gå til toppen

arrow_upward