Ulstadvegen 30 og del av gnr/bnr 521/4 og 521/1, detaljregulering, r20200028

Klagefrist: 23.04.2022

Ulstadvegen 30 og del av gnr/bnr 521/4 og 521/1, detaljregulering, r20200028

Overnevnte plan er 03.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslag er å regulere for oppføring av 10 boenheter i Ulstadvegen 30 og å legge til rette for etablering av en turveg fra boligområdet til Tanemsbruvegen.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/26288

Sist oppdatert: 22.04.2022