Weidemanns vei 27, 29, 31 og 33, detaljregulering, r2021001

Klagefrist: 26.11.2022

Weidemanns vei 27, 29, 31 og 33, detaljregulering, r2021001

Overnevnte plan er 20.10.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for flere boliger innenfor et eksisterende boligområde med tilhørende parkeringskjeller, anlegg og funksjoner for planområdet. Hensikten er samtidig å regulere den ene av de eksisterende boligene innenfor planområdet, Weidemanns vei 27, antikvarisk bebyggelse klasse C, til bevaring.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/162

Sist oppdatert: 01.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward