Forsøkslia 9, detaljregulering, r20210013

Klagefrist: 02.07.2022

Forsøkslia 9, detaljregulering, r20210013

Overnevnte plan er 19.05.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for videreutvikling av eksisterende virksomhet i Industriparken. Planarbeidet tar sikte på utbedring av veg og trafikksikkerhet i området. I tillegg skal grøntdraget langs Leirelva styrkes.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/57012

Sist oppdatert: 09.06.2022

Gå til toppen

arrow_upward