Furuvegen 24A, detaljregulering, r20210041

Klagefrist: 18.03.2023

Furuvegen 24A, detaljregulering, r20210041

Overnevnte plan er 02.02.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av tre nye eneboliger på de allerede fradelte parsellene i Furuvegen 24A. De tre tomtene er fradelt fra grunneiendom 17/936.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/69335

Sist oppdatert: 21.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward