Lerkendal og Valgrinda, områderegulering Delområde 4 og 5 av Bycampus, r20210040

Klagefrist: 15.04.2023

Lerkendal og Valgrinda, områderegulering Delområde 4 og 5 av Bycampus, r20210040

Overnevnte plan er 02.03.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fremtidig oppføring av ny bebyggelse for universitetsformål og universitetets samarbeidspartnere. Planen skal også sikre studentboliger og idrettsbygg for universitetets brukere.

Planforslaget vil sikre arealer for fremtidsrettede utdannings-, innovasjons- og forskningsaktiviteter med gode faglige og sosiale kvaliteter, tverrfaglig samarbeid og synergier, og en effektiv og bærekraftig campus som er åpen og inviterende mot omkringliggende omgivelser.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

21/26720

Sist oppdatert: 23.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward