Nardovegen 10, detaljregulering, r20210036

Klagefrist: 25.11.2023

Nardovegen 10, detaljregulering, r20210036

Overnevnte plan er 19.10.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å omdisponere Nardovegen 10 fra en ren næringstomt til boligbebyggelse over en næringsdel. Tilsvarende omfang BRA som dagens næringsareal videreføres som forretning og tjenesteyting.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8463

Sist oppdatert: 03.11.2023