Stokkåsen, gnr/bnr 39/6, detaljregulering, r20210028

Klagefrist: 13.05.2023

Stokkåsen, gnr/bnr 39/6, detaljregulering, r20210028

Overnevnte plan er 30.03.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse for inntil fem boliger på eiendommen gnr/bnr 39/6 med tilhørende uteoppholdsareal og trafikkanlegg.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

21/2059

Sist oppdatert: 18.04.2023

Gå til toppen

arrow_upward