Guldbrandsvegen 1, detaljregulering, r20220021

Klagefrist: 25.11.2023

Guldbrandsvegen 1, detaljregulering, r20220021

Overnevnte plan er 19.10.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse (6-8 rekkehus) med tilhørende funksjoner på eiendommene gnr/bnr. 197/96 og 197/232.

Eksisterende bebyggelse på eiendommen foreslås revet.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8433

Sist oppdatert: 14.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward