Nardovegen 12 og 14, detaljregulering, r20210030

Klagefrist: 20.10.2023

Nardovegen 12 og 14, detaljregulering, r20210030

Overnevnte plan er 31.08.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for studentboliger på eiendommene Nardovegen 12 og 14.

Bygningsrådet vedtok i sak 210/19, den 22.10.2019, oppstart av omregulering fra
næringsformål til boligformål.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8411

Sist oppdatert: 27.09.2023